Ryšių reguliavimo tarnyba

Iš Ham Radio LT.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba - nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Tarnyba prižiūri >200 ūkio subjektų. Sukurta pagal ES teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su LR elektroninių ryšių įstatymo, LR pašto įstatymo ir LR geležinkelių transporto kodekso reguliavimo dalyku, nuostatas.

Istorija

RRT įsteigta 2001 m. Pagrindinė RRT užduotis buvo suderinti nacionalinę ryšių reguliavimo sistemą su Europos Sąjungos telekomunikacijų reguliavimą reglamentuojančiu teisės aktų paketu. Pažintinė informacija apie RRT istoriją, veiklą, pasiekimus, Lietuvos elektroninių ryšių rinkos raidą ir tendencijas pateikiama vaizdo įraše.

Radijo mėgėjų veikla

Radijo mėgėjų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas (toliau – Aprašas). Radijo mėgėjų veiklai vykdyti be atskiro leidimo gali būti naudojami Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo (toliau – Sąrašas) 46 priede nurodyti radijo dažniai (kanalai) Sąraše nustatytomis sąlygomis. Radijo mėgėjas ar klubas, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti Sąrašo 46 priede nustatyta sąlyga užregistruoti radijo ryšio stotį, atitinkamais radijo dažniais (kanalais) veikiančias radijo ryšio stotis privalo užregistruoti Tarnyboje Sąrašo nustatyta tvarka.

Radijo mėgėjų leidimai

Leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla ir leidimas naudoti radijo šaukinį yra išduodami 10 metų terminui, išskyrus laikinus leidimus radijo mėgėjų veiklai ir leidimus naudoti proginį radijo šaukinį. Išduodant papildomą leidimą naudoti radijo šaukinį, terminas negali būti ilgesnis, nei nurodytas leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Dėl leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla naujam terminui išdavimo gali kreiptis asmuo, kuriam išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimas yra pasibaigęs arba kuriam išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimas pasibaigs per artimiausius 3 mėnesius.

Leidimas naudoti proginį radijo šaukinį gali būti išduodamas tik A klasės radijo mėgėjui arba klubui ne ilgesniam nei 2 mėnesių terminui. Už leidimų radijo mėgėjams išdavimą nustatyta 2,90 Eur (už kiekvieną leidimą) valstybės rinkliava turi būti mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmokos kodas 5777).

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Sąskaitos Nr. Banko kodas Banko pavadinimas SWIFT kodas
LT78 7290 0000 0013 0151 72900 AS "Citadele banka" Lietuvos filialas INDULT2X
LT05 7044 0600 0788 7175 70440 AB SEB bankas CBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 1038 71800 AB Šiaulių bankas CBSBLT26
LT74 4010 0510 0132 4763 40100 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius AGBLLT2X
LT24 7300 0101 1239 4300 73000 „Swedbank" AB HABALT22
LT42 7230 0000 0012 0025 72300 UAB Medicinos bankas MDBALT22

Radijo mėgėjų šaukiniai

Asmeniui, kuriam išduodamas B klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla, gali būti skiriamas penkiaženklis arba šešiaženklis radijo šaukinys. Asmeniui, kuriam išduodamas A klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla, gali būti skiriamas keturženklis, penkiaženklis arba šešiaženklis radijo šaukinys.

Keturženklis radijo šaukinys gali būti skiriamas tik radijo mėgėjui, ne mažiau kaip 5 metus turinčiam A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Leidimas naudoti papildomą radijo šaukinį (kitą, nei nurodytas išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla) gali būti išduotas radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį RRT išduotą A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Leidimas naudoti proginį radijo šaukinį gali būti išduotas radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį RRT išduotą A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla. Bendras proginio radijo šaukinio ilgis negali viršyti 10 ženklų.

Pasibaigus leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimui, taip pat RRT panaikinus leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimą naudoti radijo šaukinį, šiuose leidimuose nurodytas radijo šaukinys gali būti skiriamas kitam asmeniui ne anksčiau kaip po 5 metų, išskyrus proginį radijo šaukinį, kuris gali būti skiriamas ne anksčiau kaip po 1 metų.

Egzaminų tvarka

Egzaminus organizuoja RRT direktoriaus įsakymu sudarytos egzaminų komisijos. Egzaminų komisija sudaroma iš trijų asmenų, kurių vienas yra RRT atstovas ir du A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turintys radijo mėgėjai. Egzamino metu būtinas egzaminų komisijos pirmininko ir dar bent vieno egzaminų komisijos nario dalyvavimas.

Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, privalo:

– pateikti prašymą;

– sumokėti nustatyto dydžio užmokestį už egzamino laikymą.

Už vieno radijo mėgėjo kvalifikacinio egzamino laikymą RRT mokamas 2,03 Eur užmokestis. RRT, gavusi prašymą leisti laikyti kvalifikacinį egzaminą, išsiunčia pareiškėjui informaciją mokėjimui už egzamino laikymą. Egzaminas laikomas valstybine kalba. Jei egzaminą laikantis asmuo dėl neįgalumo negali perskaityti pateiktų egzamino klausimų, egzaminų komisijos nariai privalo pateikti egzamino klausimus neįgaliam asmeniui suprantamu būdu.

Egzaminai yra dviejų lygių:

– B lygio egzaminas – vykdomas, kai asmuo pageidauja gauti B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

– A lygio egzaminas – vykdomas, kai asmuo pageidauja gauti A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla; šios klasės egzaminą turi teisę laikyti tik asmuo, išlaikęs B lygio egzaminą arba turintis B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Asmuo, atvykęs laikyti egzamino, privalo pateikti egzaminų komisijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jaunesniems nei 16 metų asmenims pakanka pateikti mokinio pažymėjimą). Egzamino metu egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei asmuo teisingai atsakė ne mažiau kaip į 25 klausimus. Asmuo, neišlaikęs egzamino, gali jį laikyti pakartotinai ne anksčiau, kaip po 30 dienų nuo egzamino neišlaikymo dienos.