Radijo bangų sklidimas

Iš Ham Radio LT.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Trumposios bangos

Trumposios bangos sklinda dideliu atstumu atsispindėdamos nuo jonosferos ir žemės paviršiaus. Tačiau neišvengiamai kuri tai dalis energijos prarandama. Bangų atsispindėjimo ir sugėrimo energijos laipsnis priklauso nuo atmosferos jonizacijos, t.y. saulės aktyvumo. O šis aktyvumas labai nepastovus ir gali keistis labai stipriai paros bėgyje. Todėl įsijungdamas radijo stotį niekada nežinai, kas tavęs laukia: mirtina tyla ar visą krūva tolimų stočių signalų. Neapibrėžtumą taip pat sukuria ir skirtingas radijo mėgėjų aktyvumas iš įvairių šalių.

Per valandą jums gali pasisekti pabendrauti ir su JAV, ir su Filipinais, ir su Prancūzija. Džonas iš Adelaidės papasakos apie orą pas juos, Masa iš Tokijo pasigirs pasistatęs naują anteną, Chose iš Kostarikos girs naujai įsigytą transiverį. O jei Jūsų prieš metus būtų paklausę, kur yra Kostarika arba kokioje šalyje yra Adelaidė – būtumėte tik gūžtelėjęs pečiais. Dabar net be atlaso gerai orientuojatės ir Azijoje, ir Afrikoje. Anglų kalbos lygis jau nesulyginamas su tuo, ką išmokote mokykloje. Ir kaip sugebėjote žengti tokį žingsnį per metu? Rodos nei mokėtės, tik dirbote radijo eteryje. Tiesa, teko ir su technika pavargti – geresnę anteną pasistatyti, radijo stotį patobulinti. Bet užtai dabar ir kai kurią elektroniką galite sutaisyti, ir kompiuteryje gedimą atrasti. Viso to išmokė užsiėmimas radijo mėgėjiška veikla. Turbūt dėl to ši veikla turi tiek daug pasekėjų.

Ultratrumposios bangos

Žemės jonosfera taip gerai neatspindi ultratrumpųjų bangų (> 30 MHz), todėl UTB entuziastai randa kitų būdų, kaip pagerinti UTB radijo signalų sklidimą.

Santrumpos

  • TR = tropo = tropo bangų sklidimas
  • Au = Aurora = aurorinis bangų sklidimas
  • MS = meteorscatter = ryšys naudojant krentančių meteorų jonizuotus pėdsakus
  • Es = E-sporadic = E-sporadinis bangų sklidimas
  • EME = Earth-Moon-Earth = ryšys naudojant atspindį nuo Mėnulio