Radijo mėgėjo vadovėlis, 1927 m.    2...5

6

7

8

9

10

11...15