Tam, kad pamatyti radijo m�g�j� adresus, reikia atsakyti � klausim�:

Ryšio patvirtinimo kortelė. Žemiau įrašykite Q kodo santrumpą