RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

241. Kokią įtaką gali turėti per didelis SSB siųstuvo mikrofono signalo lygis, jei nėra priemonių jo lygiui riboti?

1. Gali sukelti trukdžius radijo stotims, veikiančioms gretimais dažniais.
2. Gali pablogėti signalo suprantamumas.
3. Abu atsakymai teisingi.

242. FM siųstuvo dažnio deviacija priklauso nuo:

1. Kvarcinio signalo generatoriaus įtampos amplitudės.
2. Žemadažnio signalo įtampos amplitudės.
3. Spinduliuojamo signalo amplitudės.

243. Ką reikėtų daryti, jei jūsų FM siųstuvo dažnio deviacija yra per didelė?

1. Garsiau kalbėti į mikrofoną.
2. Padidinti siųstuvo išėjimo galią.
3. Sumažinti žemadažnio signalo, paduodamo į moduliatorių, lygį.

244. Kuri iš B7 paveiksle parodytų schemų geriausiai tinka siunčiamo signalo harmoninio spinduliavimo slopinimui?

1. a.
2. b.
3. c.

245. Kurį filtrą geriausia įjungti trumpųjų bangų siųstuvo išėjime tam, kad sumažėtų siųstuvo signalų įtaka televizoriaus priimamiems signalams?

1. B7a.
2. B7b.
3. B7c.

246. Kas yra svarbu derinant anteną?

1. Gauti tinkamą stovinčios bangos koeficiento reikšmę.
2. Pasiekti maksimalų antenos stiprinimo koeficientą.
3. Teisingi abu čia pateikti atsakymai.

247. Kas yra svarbu derinant kryptinę anteną?

1. Gauti minimalų stovinčios bangos koeficientą.
2. Kiek galima daugiau sumažinti spinduliavimą atgaline kryptimi.
3. Teisingi abu čia pateikti atsakymai.

248. Kas yra antenos kryptingumo diagrama?

1. Grafinis antenos spinduliavimo savybių atvaizdas koordinačių ašyje.
2. Grafinis antenos elementų savybių atvaizdas koordinačių ašyje.
3. Grafinis antenos poliarizacijos atvaizdas koordinačių ašyje.

249. Kokiais vienetais matuojamas antenos stiprinimo koeficientas?

1. W.
2. dB.
3. Log.

250. Ką parodo išmatuotas stovinčios bangos koeficientas?

1. Antenos suderinimą su signalo perdavimo linija.
2. Antenos poliarizaciją.
3. Kiek stovinčių bangų yra tarp antenos ir siųstuvo.

251. Kur jungiamas stovinčios bangos koeficiento matuoklis?

1. Tarp antenos ir įžeminimo.
2. Tarp siųstuvo išėjimo ir signalo perdavimo linijos.
3. Tarp matuojamosios ir etaloninės antenų.

252. Kokia stovinčios bangos koeficiento reikšmė yra pakankamai gera?

1. Mažesnė už 1.
2. Nuo 1 iki 3.
3. Nuo 10 iki 100.

253. Esant geram suderinimui, stovinčios bangos koeficientas signalo perdavimo linijoje turėtų būti:

1. Artimas vienetui.
2. Ne mažesnis kaip 10.
3. Lygus nuliui.

254. Kurio dažnio to paties tipo antenos geometriniai matmenys mažiausi?

1. 3 MHz.
2. 30 MHz.
3. 300 MHz.

255. Kurio dažnio to paties tipo antenos geometriniai matmenys didžiausi?

1. 137 kHz.
2. 3 755 kHz.
3. 10 150 kHz.

256. Antenos elementui pailgėjus, jo rezonansinis dažnis:

1. Sumažės.
2. Padidės.
3. Išnyks.

257. Antenos elementui sutrumpėjus, jo rezonansinis dažnis:

1. Sumažės.
2. Padidės.
3. Nepasikeis.

258. Kaip vadinama B8 paveiksle parodyta antena?

1. Banginio kanalo antena.
2. Elementinė antena.
3. Labai aukštų dažnių antena.

259. Kuris B8 paveiksle parodytos antenos elementas turėtų būti nukreipiamas į korespondentą?

1. 1 elementas.
2. 2 elementas.
3. 3 elementas.

260. Kuris B8 paveiksle parodytos antenos elementas turėtų būti nukreipiamas į signalo šaltinį, kad imtuvo įėjime būtų maksimalus signalo lygis?

1. 1 elementas.
2. 2 elementas.
3. 3 elementas.

261. Turite 2 vienodo ilgio ir tipo skirtingo diametro ašinius kabelius. Kuriame iš jų signalo perdavimo nuostoliai didesni?

1. Plonesniame kabelyje.
2. Storesniame kabelyje.
3. Nuostoliai nepriklauso nuo kabelio storio.

262. Kokia priklausomybė tarp signalo nuostolių ir perdavimo linijos ilgio?

1. Ilgėjant linijai, nuostoliai mažėja.
2. Ilgėjant linijai, nuostoliai didėja.
3. Nuostoliai nuo linijos ilgio nepriklauso.

263. Kaip signalo perdavimo nuostoliai ašiniame kabelyje priklauso nuo signalo dažnio?

1. Nuostoliai nuo dažnio nepriklauso.
2. Kuo didesnis dažnis, tuo didesni nuostoliai.
3. Kuo mažesnis dažnis, tuo didesni nuostoliai.

264. Kuris teiginys teisingas?

1. Plonesnio ašinio kabelio banginė varža visada mažesnė.
2. Storesnio ašinio kabelio banginė varža visada mažesnė.
3. Vien tik pagal ašinio kabelio storį negalima spręsti apie jo banginę varžą.

265. Kas priskiriama elektromagnetiniam spinduliavimui?

1. Radijo bangos.
2. Šviesa.
3. Abu čia išvardyti variantai.

266. Kas sudaro elektromagnetines bangas?

1. Kintamas elektrinis ir kintamas magnetinis laukas.
2. Elektrostatinis ir magnetinis laukas.
3. Statinis elektrinis ir magnetinis laukas.

267. Koks apytikslis radijo bangų greitis?

1. 30 000 km/s.
2. 300 000 km/s.
3. 3 000 000 km/s.

268. Kurios radijo bangos priskiriamos trumposioms?

1. Nuo 3 kHz iki 30 kHz.
2. Nuo 3 MHz iki 30 MHz.
3. Nuo 3 GHz iki 30 GHz.

269. Kurios radijo bangos priskiriamos ultratrumposioms?

1. Nuo 30 kHz iki 300 kHz.
2. Nuo 3 MHz iki 30 MHz.
3. Nuo 30 MHz iki 300 MHz.

270. Kokių radijo bangų nebūna?

1. Kilometrinių
2. Vidutiniųjų.
3. FM.

Klausimai 271...295