RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

211. Kurį radijo dažnį atitinka 150 m radijo bangos ilgis?

1. 2 MHz.
2. 300 MHz.
3. 75 MHz.

212. Kurį radijo dažnį atitinka 900 m radijo bangos ilgis?

1. 222 kHz.
2. 333 kHz.
3. 125 kHz.

213. Kurį radijo dažnį atitinka 1 m radijo bangos ilgis?

1. 300 MHz.
2. 150 MHz.
3. 100 MHz.

214. Kurį radijo bangos ilgį atitinka 150 kHz dažnis?

1. 4 000 m.
2. 2 000 m.
3. 300 m.

215. Kurį radijo bangos ilgį atitinka 400 kHz dažnis?

1. 750 m.
2. 552 m.
3. 240 m.

216. Kurį radijo bangos ilgį atitinka 50 MHz dažnis?

1. 12 m.
2. 8 m.
3. 6 m.

217. Kurį radijo bangos ilgį atitinka 1 200 MHz dažnis?

1. 0,15 m.
2. 0,25 m.
3. 1,50 m.

218. Oscilografas yra prietaisas, skirtas:

1. Antenos kompleksinei varžai matuoti.
2. Stovinčios bangos koeficientui matuoti.
3. Signalo formai stebėti.

219. Oscilografo vertikalioji ašis vaizduoja:

1. Amplitudę.
2. Trukmę.
3. Dažnį.

220. Oscilografo horizontalioji ašis vaizduoja:

1. Amplitudę.
2. Trukmę.
3. Moduliavimą.

221. B6 paveiksle atvaizduota superheterodininio imtuvo blokinė schema. 1 blokas yra:

1. Aukštadažnis stiprintuvas.
2. Maišiklis.
3. Žemadažnis stiprintuvas.

222. B6 paveiksle atvaizduota superheterodininio imtuvo blokinė schema. 2 blokas yra:

1. Aukštadažnis stiprintuvas.
2. Tarpinio dažnio stiprintuvas.
3. Maišiklis.

223. B6 paveiksle atvaizduota superheterodininio imtuvo blokinė schema. 3 blokas yra:

1. Filtras.
2. Heterodinas.
3. Detektorius.

224. B6 paveiksle atvaizduotoje superheterodininio imtuvo blokinė schema. 4 blokas yra.

1. Detektorius.
2. Tarpinio dažnio stiprintuvas.
3. Žemadažnis stiprintuvas.

225. B6 paveiksle atvaizduotoje superheterodininio imtuvo blokinė schema. 5 blokas yra:

1. Heterodinas.
2. Tarpinio dažnio stiprintuvas.
3. Detektorius.

226. B6 paveiksle atvaizduota superheterodininio imtuvo blokinė schema. 6 blokas yra:

1. Kvarcinis heterodinas.
2. Maišiklis.
3. Žemadažnis stiprintuvas.

227. Aukštadažnis stiprintuvas superheterodininiame imtuve skirtas:

1. Imtuvo juostos pločiui sumažinti.
2. Imtuvo jautriui pagerinti.
3. Imtuvo stabilumui pagerinti.

228. Heterodinas superheterodininiame imtuve skirtas:

1. Imtuvo stabilumui pagerinti.
2. Standartiniams signalams generuoti.
3. Dažnio keitimui reikalingo signalo generavimui.

229. Maišiklis superheterodininiame imtuve skirtas:

1. Priimtų radijo signalų dažniui keisti.
2. Radijo signalų detektavimui.
3. Naudingam signalui nuo triukšmo atskirti.

230. Detektorius superheterodininiame imtuve skirtas:

1. Tarpinio dažnio ir žemadažnio stiprintuvų impedansams suderinti.
2. Tarpinio dažnio signalui iš radijo dažnio signalo gauti.
3. Žemadažniui signalui gauti.

231. S-metras superheterodininiame imtuve skirtas:

1. Priimto signalo stiprio matavimui.
2. Heterodino lygio matavimui.
3. Imtuvo suderinimui su antena.

232. Koks yra vienas iš superheterodininio imtuvo trūkumų?

1. Galimas signalo priėmimas veidrodiniu dažniu.
2. Per didelis priimto signalo stiprinimas.
3. Nepakankamai geras signalo demoduliavimas.

233. Kuris blokas gali būti trukdančių signalų šaltinis superheterodininiame imtuve?

1. Aukštadažnis filtras.
2. S-metras.
3. Heterodinas.

234. Kartais sakoma, kad imtuvas „perkrautas“. Ką tai reiškia?

1. Imtuvas gauna per didelę įtampą iš maitinimo šaltinio.
2. Į imtuvo įėjimą patenka per stiprūs signalai.
3. Imtuvas apkrautas per sunkiais daiktais.

235. Kam reikalingas retransliatorius?

1. Siunčiamo signalo kokybės gerinimui.
2. Radijo ryšio nuotolio didinimui.
3. Sujungimui su miesto telefono tinklais.

236. Balso retransliatorius turi įėjimo ir išėjimo kanalus. Ką tai reiškia?

1. Retransliatorius priima vienu dažniu, o siunčia kitu.
2. Retransliatorius leidžia pasirinkti kitą dažnį, jei pirmasis užimtas.
3. Du kanalai yra geriau nei vienas.

237. Koks paprastai būna dažnių skirtumas tarp 2 m radijo mėgėjų retransliatoriaus įėjimo ir išėjimo kanalų?

1. 12,5 kHz.
2. 600 kHz.
3. 1 200 kHz.

238. Kam turėtų būti teikiamas prioritetas, užmezgant ryšius per balso retransliatorių?

1. Fiksuotoms radijo stotims.
2. Judriosioms radijo stotims.
3. Gerai girdimoms radijo stotims.

239. Netoli nuo balso retransliatoriaus naudojate 1W galios FM siųstuvą. Jūsų signalą retransliatorius perduoda be triukšmų. Ar padidės ryšio per retransliatorių atstumas, jei savo siųstuvo galią padidinsite iki 100W?

1. Padidės.
2. Padidės tuo atveju, jei naudosite kryptinę anteną.
3. Nepadidės.

240. Skaitmeninių signalų retransliatoriaus įėjimo ir išėjimo dažniai:

1. Sutampa.
2. Skiriasi 500 kHz.
3. Skiriasi 600 kHz.

Klausimai 241...270