RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

181. SI sistemoje pagrindinis varžos matavimo vienetas yra:

1. Amperas.
2. Voltas.
3. Omas.

182. SI sistemoje pagrindinis įtampos matavimo vienetas yra:

1. Vatas.
2. Voltas.
3. Amperas.

183. SI sistemoje pagrindinis elektros srovės matavimo vienetas yra:

1. Faradas.
2. Voltas.
3. Amperas.

184. SI sistemoje pagrindinis talpos matavimo vienetas yra:

1. Henris.
2. Faradas.
3. Mikroamperas.

185. SI sistemoje pagrindinis elektrinės galios matavimo vienetas yra:

1. Vatas.
2. Vatvalandė.
3. Voltas.

186. SI sistemoje pagrindinis dažnio matavimo vienetas yra:

1. Laipsnis.
2. Ciklas.
3. Hercas.

187. Kuriuo prietaisu matuojama įtampa?

1. Ampermetru.
2. Voltmetru.
3. Įtampos indikatoriumi.

188. Kuriuo prietaisu matuojama srovė?

1. Ampermetru.
2. Srovimetru.
3. Srovės indikatoriumi.

189. Kuriuo prietaisu matuojama galia?

1. Galvanometru.
2. Voltmetru.
3. Vatmetru.

190. Kaip į elektros grandinę turėtų būti jungiamas voltmetras?

1. Nuosekliai.
2. Lygiagrečiai.
3. Neturi reikšmės.

191. Kokia turėtų būti idealaus voltmetro vidinė varža?

1. Labai maža.
2. 10 kom.
3. Labai didelė.

192. Buityje dažniausiai naudojamo kintamosios elektros srovės tinklo įtampa yra:

1. 127 V.
2. 230 V.
3. 380 V.

193. Kaip į elektros grandinę turėtų būti jungiamas ampermetras?

1. Nuosekliai.
2. Lygiagrečiai.
3. Neturi reikšmės.

194. Kokia turėtų būti idealaus ampermetro vidinė varža?

1. Labai maža.
2. 1 kom.
3. Labai didelė.

195. Kuri schema vaizduoja varžos matavimą?

1. B5a.
2. B5b.
3. B5c.

196. Kuri schema vaizduoja įtampos matavimą?

1. B5a.
2. B5b.
3. B5c.

197. Kuri schema vaizduoja srovės matavimą?

1. B5a.
2. B5b.
3. B5c.

198. Koks yra buityje dažniausiai naudojamo kintamosios elektros srovės tinklo dažnis?

1. 400 Hz.
2. 60 Hz.
3. 50 Hz.

199. Jei kintamosios srovės dažnis yra 60 Hz, tai reiškia kad:

1. Srovės stipris pasikeičia kartą per 60 sekundžių.
2. Srovės kryptis pasikeičia 60 kartų per sekundę.
3. Srovės kitimo greitis keičiasi kas 60 sekundžių.

200. Voltmetru, kurio skalė pažymėta voltais, matuojama 7 100 milivoltų įtampa. Ką rodo prietaisas?

1. 0,071 V.
2. 0,71 V.
3. 7,1 V.

201. Voltmetru, kurio skalė pažymėta kilovoltais, matuojama 1 300 voltų įtampa. Ką rodo prietaisas?

1. 0,13 kV.
2. 1,3 kV.
3. 13 kV.

202. Ampermetru, kurio skalė pažymėta mikroamperais, matuojama 0,1 mA srovė. Ką rodo prietaisas?

1. 0,01 mkA.
2. 1,0 mkA.
3. 100 mkA.

203. Ampermetru, kurio skalė pažymėta amperais, matuojama 250 mA srovė. Ką rodo prietaisas?

1. 0,25 A.
2. 2,5 A.
3. 25 A.

204. Imtuvas iš elektros tinklo sunaudoja 0,8 kW galią. Kiek tai yra vatų?

1. 8 W.
2. 80 W.
3. 800 W.

205. Siųstuvo išėjimo galia 100 vatų. Kiek tai yra kilovatų?

1. 0,01 kW.
2. 0,1 kW.
3. 1 kW.

206. Siųstuvas veikia 200 kHz dažniu. Kiek tai yra megahercų?

1. 0,2 MHz.
2. 2 MHz.
3. 20 MHz.

207. Siųstuvas nustatytas 2,4 GHz dažniu. Kiek tai yra megahercų?

1. 0,24 MHz.
2. 240 MHz.
3. 2 400 MHz.

208. Dažniui didėjant, radijo bangos ilgis:

1. Nekinta.
2. Didėja.
3. Mažėja.

209. Bangos ilgiui mažėjant, dažnis:

1. Nekinta.
2. Didėja.
3. Mažėja.

210. Kurį radijo dažnį atitinka 60 m radijo bangos ilgis?

1. 0,2 MHz.
2. 0,5 MHz.
3. 5,0 MHz.

Klausimai 211...240