RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

151. Kas pavaizduota B4c paveiksle?

1. Operacinis stiprintuvas.
2. Lauko tranzistorius.
3. Dvipolis tranzistorius.

152. Kas pavaizduota B4d paveiksle?

1. Puslaidininkinis diodas.
2. Dvipolis tranzistorius.
3. Operacinis stiprintuvas.

153. Kurio elektroninio prietaiso veikimas pagrįstas termoelektronine emisija?

1. Elektroninės lempos.
2. Tranzistoriaus.
3. Puslaidininkinio diodo.

154. Kurio elektroninio prietaiso veikimas pagrįstas elektronų rekombinacija?

1. Rezistoriaus.
2. Varistoriaus.
3. Puslaidininkinio diodo.

155. Kuris elektroninis prietaisas turi pn sandūrą?

1. Elektroninė lempa.
2. Tranzistorius.
3. Oscilografo vamzdis.

156. Kuris elektroninis prietaisas gali stiprinti elektrinius signalus?

1. Elektroninė lempa.
2. Induktyvumo ritė.
3. Lauko diodas.

157. Kaip vadinamas B4a paveiksle skaičiumi „1“ pažymėtas puslaidininkinio prietaiso elektrodas?

1. Tetrodas.
2. Anodas.
3. Katodas.

158. Kaip vadinamas B4a paveiksle skaičiumi „2“ pažymėtas puslaidininkinio prietaiso elektrodas?

1. Triodas.
2. Anodas.
3. Katodas.

159. B4b paveiksle pavaizduoto puslaidininkinio prietaiso 1 elektrodas yra:

1. Bazė.
2. Emiteris.
3. Kolektorius.

160. B4b paveiksle pavaizduoto puslaidininkinio prietaiso 2 elektrodas yra:

1. Bazė.
2. Emiteris.
3. Kolektorius.

161. B4b paveiksle pavaizduoto puslaidininkinio prietaiso 3 elektrodas yra:

1. Bazė.
2. Emiteris.
3. Kolektorius.

162. B4c paveiksle pavaizduoto puslaidininkinio prietaiso 1 elektrodas yra:

1. Ištaka.
2. Užtūra.
3. Santaka.

163. B4c paveiksle pavaizduoto puslaidininkinio prietaiso 2 elektrodas yra:

1. Ištaka.
2. Užtūra.
3. Santaka.

164. B4c paveiksle pavaizduoto puslaidininkinio prietaiso 3 elektrodas yra:

1. Santaka.
2. Ištaka.
3. Užtūra.

165. Kryptingas elektronų judėjimas laidininku vadinamas:

1. Elektros krūviu.
2. Elektros srove.
3. Elektrine talpa.

166. Kryptingai tekėti elektronus priverčia:

1. Elektrovaros jėga.
2. Elektrodinaminė jėga.
3. Elektromagnetinė jėga.

167. Elektros srovė, tekanti viena kryptimi, vadinama:

1. Nuolatine elektros srove.
2. Normalia elektros srove.
3. Kryptine elektros srove.

168. Elektros srovė, nuolat keičianti tekėjimo kryptį, vadinama:

1. Klaidžiojančia elektros srove.
2. Kintamąja elektros srove.
3. Pakaitine elektros srove.

169. Elektros srovės laidininkas:

1. Nepraleidžia elektros srovės.
2. Praleidžia elektros srovę.
3. Sutelkia elektros krūvių nešėjus.

170. Kuri medžiaga yra geras elektros srovės laidininkas?

1. Varis.
2. Stiklas.
3. Nichromas.

171. Elektros srovės izoliatorius:

1. Leidžia tekėti elektros srovei.
2. Trukdo tekėti elektros srovei.
3. Neturi įtakos elektros srovės tekėjimui.

172. Kuri medžiaga yra geras elektros srovės izoliatorius?

1. Alavas.
2. Cinkas.
3. Žėrutis.

173. Kas sudaro virpesių kontūrą?

1. Ritė ir kondensatorius.
2. Ritė ir rezistorius.
3. Rezistorius ir kondensatorius.

174. Kokiu būdu galima pakeisti virpesių kontūro rezonansinį dažnį?

1. Keičiant ritės induktyvumą.
2. Keičiant kondensatoriaus talpą.
3. Keičiant bent vieną iš čia nurodytų parametrų.

175. Prie 2 V įtampos šaltinio prijungtas 100 om rezistorius. Koks srovės, tekančios rezistoriumi, stipris?

1. 0,02 A.
2. 0,2 A.
3. 0,50 A.

176. Prie 5 V įtampos šaltinio prijungtas 500 om rezistorius. Koks srovės, tekančios rezistoriumi, stipris?

1. 10 mA.
2. 25 mA.
3. 100 mA.

177. 10 kom rezistoriumi teka 40 mA srovė. Kokia įtampa tarp rezistoriaus gnybtų?

1. 0,25 V.
2. 250 V.
3. 400 V.

178. 50 om rezistoriumi teka 2 A srovė. Kokia įtampa tarp rezistoriaus gnybtų?

1. 25 V.
2. 50 V.
3. 100 V.

179. Rezistoriumi, prijungtu prie 20 V įtampos šaltinio, teka 100 mA srovė. Kokia rezistoriaus varža?

1. 2,0 kom.
2. 200 om.
3. 0,5 kom.

180. Rezistoriumi, prijungtu prie 90 V įtampos šaltinio, teka 3 amperų srovė. Kokia rezistoriaus varža?

1. 30 om.
2. 90 om.
3. 3 om.

Klausimai 181...210