RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

121. Kuriame radijo mėgėjams skirtame diapazone leista veikti siaurajuostės FM siųstuvams?

1. 10 m.
2. 15 m.
3. 80 m.

122. Kuriame radijo mėgėjams skirtame TB diapazone leista naudoti CW siųstuvus? (B lygio)

1. Tik 10 m ir 15 m.
2. Tik 15 m.
3. Visuose.

123. Kuriame radijo mėgėjams skirtame diapazone leista naudoti AM siųstuvus?

1. 80 m.
2. 15 m.
3. 10 m.

124. Kuriame radijo mėgėjams skirtame UTB diapazone leista naudoti CW siųstuvus?

1. Tik 2 m ir 70 cm.
2. Tik 2 m.
3. Visuose.

125. Kuriame radijo mėgėjams skirtame UTB diapazone leista naudoti SSB siųstuvus?

1. Tik 2 m ir 70 cm.
2. Tik 2 m.
3. Visuose, kur leidžiamas signalo juostos plotis ne mažesnis nei 2 700 Hz.

126. Kas pavaizduota B1a paveiksle?

1. Induktyvumo ritė.
2. Rezistorius.
3. Kondensatorius.

127. Kas pavaizduota B1b paveiksle?

1. Galvaninė baterija.
2. Rezistorius.
3. Kondensatorius.

128. Kas pavaizduota B1c paveiksle?

1. Galvaninė baterija.
2. Induktyvumo ritė.
3. Kondensatorius.

129. Kas pavaizduota B1d paveiksle?

1. Galvaninė baterija.
2. Induktyvumo ritė.
3. Rezistorius.

130. Kokia radijo elemento, atvaizduoto B1a paveiksle, pagrindinė savybė:

1. Kaupia elektros krūvius.
2. Priešinasi elektros srovės tekėjimui.
3. Generuoja elektros srovę.

131. Kokia radijo elemento, atvaizduoto B1b paveiksle, pagrindinė savybė?

1. Sukaupia elektros krūvius.
2. Priešinasi elektros srovės tekėjimui.
3. Generuoja elektros srovę.

132. Koks pagrindinis radijo elemento, atvaizduoto B1d paveiksle, parametras?

1. Varža.
2. Induktyvumas.
3. Talpa.

133. Didesnę varžą gausime rezistorius jungdami:

1. Nuosekliai.
2. Lygiagrečiai.
3. Mišriai.

134. Mažesnę varžą gausime rezistorius jungdami:

1. Nuosekliai.
2. Lygiagrečiai.
3. Mišriai.

135. Kokia yra atstojamoji varža rezistorių, sujungtų pagal B2 pav., kai R1=R2=50 om, R3=1000 Mom?

1. 25 om.
2. 100 om.
3. 100 Mom.

136. Kokia yra atstojamoji varža rezistorių, sujungtų pagal B2 pav., kai R1=200 om, R2=400 om, R3=600 om?

1. 300 om.
2. 600 om.
3. 1 200 om.

137. Kokia yra atstojamoji varža rezistorių, sujungtų pagal B2 pav., kai R1=80 kom, R2=40 kom R3=60 kom?

1. 40 kom.
2. 120 kom.
3. 180 kom.

138. Kokia yra atstojamoji varža rezistorių, sujungtų pagal B2 pav., kai R1=20 kom, R2=0 kom, R3=20 kom?

1. 40 kom.
2. 20 kom.
3. 10 kom.

139. Didesnę talpą gausime jungdami kondensatorius:

1. Nuosekliai.
2. Lygiagrečiai.
3. Mišriai.

140. Mažesnę talpą gausime jungdami kondensatorius:

1. Nuosekliai.
2. Lygiagrečiai.
3. Mišriai.

141. Atstumas tarp plokščiojo kondensatoriaus plokštelių padidėjo 2 kartus. Kondensatoriaus talpa:

1. Sumažėjo 2 kartus.
2. Padidėjo 2 kartus.
3. Nepasikeitė.

142. Oro tarpas tarp plokščiojo kondensatoriaus plokštelių sumažėjo 2 kartus. Kondensatoriaus talpa:

1. Sumažėjo 2 kartus.
2. Padidėjo 2 kartus.
3. Nepasikeitė.

143. Kokia yra atstojamoji talpa kondensatorių, sujungtų pagal B3 pav., kai C1=C2=200 pF, C3=100 pF?

1. 50 pF.
2. 100 pF.
3. 200 pF.

144. Kokia yra atstojamoji talpa kondensatorių, sujungtų pagal B3 pav., kai C1=300 pF, C2=700 pF, C3=390 pF?

1. 220 pF.
2. 450 pF.
3. 600 pF.

145. Kokia yra atstojamoji talpa kondensatorių, sujungtų pagal B3 pav., kai C1=10 nF, C2=90 nF, C3=0 nF?

1. 9 nF.
2. 80 nF.
3. 100 nF.

146. Kokia yra atstojamoji talpa kondensatorių, sujungtų pagal B3 pav., kai C1=3,3 mkF, C2=5 mkF, C3=10 mkF?

1. 4,5 mkF.
2. 12 mkF.
3. 18,3 mkF.

147. Padidinus ritės vijų skaičių, jos induktyvumas:

1. Nepasikeis.
2. Padidės.
3. Sumažės.

148. Sumažinus ritės vijų skaičių, jos induktyvumas:

1. Sumažės.
2. Padidės.
3. Nepasikeis.

149. Kas pavaizduota B4a paveiksle?

1. Puslaidininkinis diodas.
2. Operacinis stiprintuvas.
3. Dvipolis tranzistorius.

150. Kas pavaizduota B4b paveiksle?

1. Lauko tranzistorius.
2. Puslaidininkinis diodas.
3. Dvipolis tranzistorius.

Klausimai 151...180