RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

91. Tarp eterio triukšmų neišgirdote korespondento radijo šaukinio. Kurią santrumpą vartosite?

1. QRA?
2. QRZ?
3. QRT?

92. Ryšio metu girdite, kad jūsų radijo stotį kviečia dar vienas korespondentas. Prašote jo palaukti, kol baigsite ryšį. Kurią santrumpą vartosite?

1. QRA.
2. QRZ.
3. QRX.

93. Savo korespondentui norite pranešti, kad jums trukdo kitos radijo stotys. Kurią santrumpą vartosite?

1. QRS.
2. QRN.
3. QRM.

94. Savo korespondentui norite pranešti, kad jūsų siųstuvo išėjimo galia labai maža. Kurią santrumpą vartosite?

1. QRP.
2. QRT.
3. QSB.

95. Ryšio metu perduodate korespondentui savo miesto pavadinimą. Kurią santrumpą vartosite?

1. QTH.
2. QTR.
3. QTE.

96. Radijo ryšiui trukdo perkūnija. Kurią santrumpą vartosite norėdami apie tai pranešti savo korespondentui?

1. QRN.
2. QRS.
3. QRM.

97. Q kodo santrumpa „QRU?“ atitinka frazę:

1. Ar sumažinti siųstuvo galią?
2. Ar turite man pranešimų?
3. Ar jūs pasiruošęs?

98. Q kodo santrumpa „QSB“ atitinka frazę:

1. Jūsų pranešimas priimtas.
2. Jūsų siųstuvo signalas blogas.
3. Jūsų signalų stipris kinta.

99. Q kodo santrumpa „QSY“ atitinka frazę:

1. Galiu susisiekti su…
2. Pakeiskite siuntimo dažnį.
3. Nutraukite perdavimą.

100. Kokiu būdu patvirtinamas radijo ryšys, įvykęs tarp radijo mėgėjų?

1. Apsikeičiant QSL kortelėmis tarp korespondentų.
2. Pažymint įrašą ryšių registravimo žurnale.
3. Informuojant korespondentą elektroniniu paštu.

101. Kokios yra dažnių naudojimo teisės?

1. Pirminė ir antrinė.
2. Pirminė, antrinė ir išskirtinė.
3. Pagrindinė ir papildoma.

102. Kokios yra B klasės radijo mėgėjams skirtų dažnių ribos 80 m diapazone?

1. 3 500–3 750 kHz.
2. 3 500–3 800 kHz.
3. 3 600–3 900 kHz.

103. Kokios yra B klasės radijo mėgėjams skirtų dažnių ribos 15 m diapazone?

1. 21 000–21 450 kHz.
2. 21 150–21 450 kHz.
3. 21 000–21 350 kHz.

104. Kokios yra B klasės radijo mėgėjams skirtų dažnių ribos 10 m diapazone?

1. 29 000 – 29 700 kHz.
2. 28 000 – 29 700 kHz.
3. 28 000 – 28 700 kHz.

105. Kokios yra B klasės radijo mėgėjams skirtų dažnių ribos 2 m diapazone?

1. 144–146 MHz.
2. 144–148 MHz.
3. 146–148 MHz.

106. Kokios yra B klasės radijo mėgėjams skirtų dažnių ribos 70 cm diapazone?

1. 440–450 MHz.
2. 430–440 MHz.
3. 420–440 MHz.

107. Kokia maksimali leidžiama siųstuvo išėjimo galia B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams 80 m diapazone?

1. 1 000 W.
2. 500 W.
3. 100 W.

108. Kokia maksimali leidžiama siųstuvo išėjimo galia B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams 15 m diapazone?

1. 1 000 W.
2. 100 W.
3. 50 W.

109. Kokia maksimali leidžiama siųstuvo išėjimo galia B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams 10 m diapazone?

1. 50 W.
2. 100 W.
3. 1 000 W.

110. Kokia maksimali leidžiama siųstuvo išėjimo galia B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams 2 m diapazone?

1. 1 000 W.
2. 100 W.
3. 50 W.

111. Kokia maksimali leidžiama siųstuvo išėjimo galia B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams 70 cm diapazone?

1. 50 W.
2. 100 W.
3. 1 000 W.

112. Dažniais, kuriuose maksimalus signalo juostos plotis neturi viršyti 200 Hz, galima naudoti šią moduliavimo rūšį:

1. FM.
2. CW.
3. SSB.

113. Dažniais, kuriuose maksimalus signalo juostos plotis neturi viršyti 500 Hz, galima naudoti šią moduliavimo rūšį:

1. SSB.
2. RTTY.
3. FM.

114. Dažniais, kuriuose maksimalus signalo juostos plotis neturi viršyti 2,7 kHz, galima naudoti šią moduliavimo rūšį:

1. SSB.
2. FM.
3. AM.

115. Dažniais, kuriuose maksimalus signalo juostos plotis neturi viršyti 6 kHz, galima naudoti šią moduliavimo rūšį:

1. FM.
2. AM.
3. Abi čia nurodytas.

116. Dažniais, kuriuose maksimalus signalo juostos plotis neturi viršyti 25 kHz, negalima naudoti šios moduliavimo rūšies:

1. ATV.
2. FM.
3. AM.

117. Gerai suderinto siųstuvo SSB signalo juostos plotis neturėtų būti didesnis kaip:

1. 0,5 kHz.
2. 2,7 kHz.
3. 5,0 kHz.

118. 144 MHz diapazone nešiojamos FM radijo stoties spinduliuojamo signalo juostos plotis neturėtų viršyti:

1. 2,7 kHz.
2. 12 kHz.
3. 25 kHz.

119. Gerai suderinto siųstuvo AM signalo juostos plotis neturėtų būti didesnis kaip:

1. 3 kHz.
2. 6 kHz.
3. 12 kHz.

120. Gerai suderinto siųstuvo SSTV signalo juostos plotis neturėtų būti didesnis kaip:

1. 1,3 kHz.
2. 2,0 kHz.
3. 2,7 kHz.

Klausimai 121...150