RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

25 klausimai. Pažymėk teisingą atsakymą.

271. Kuri iš čia išvardytų medžiagų geriausiai atspindi radijo bangas?

1. Plastmasė.
2. Medis.
3. Aliuminis.

272. Kaip vadinami virš Žemės paviršiaus esantys jonizuoti sluoksniai?

1. Jonosfera.
2. Troposfera.
3. Magnetosfera.

273. Kokia yra jonosferos susiformavimo priežastis?

1. Saulės spinduliavimas.
2. Temperatūros pasikeitimas.
3. Žaibavimas.

274. Kuri Saulės spinduliuojamo spektro dalis labiausiai jonizuoja jonosferą?

1. Ultravioletinė.
2. Infraraudonoji.
3. Geltonoji šviesa.

275. Dėl kokios priežasties trumposiomis bangomis yra įmanomi radijo ryšiai dideliais atstumais?

1. Dėl atmosferos jonizavimo.
2. Dėl stratosferos įtakos.
3. Dėl didelės siųstuvo galios.

276. Geriausia aplinka metrinių radijo bangų sklidimui yra:

1. Miškas.
2. Kalnai.
3. Sūraus vandens paviršius.

277. Kurioms radijo bangoms aukšti gelžbetoniniai pastatai gali tapti neįveikiama kliūtimi?

1. Ilgosioms.
2. Trumposioms.
3. Ultratrumposioms.

278. Kas atsitiks su decimetrinėmis bangomis, kai jų kelyje bus metalinio garažo siena?

1. Bangos aplenks pastatą.
2. Bangos atsispindės nuo pastato.
3. Bangos pereis sieną nekliudomos.

279. Atmosferiniai trikdžiai priėmimo metu girdimi kaip traškesiai. Kokia galėtų būti šio reiškinio priežastis?

1. Magnetinės audros.
2. Žaibo išlydžiai.
3. Aukštos įtampos perdavimo linijos.

280. Kodėl žaibo išlydžiai gali sukelti trukdžius radijo imtuvuose?

1. Dėl išlydžio metu išspinduliuojamo stipraus elektromagnetinio lauko.
2. Dėl ryškaus šviesos blyksnio, atsirandančio išlydžio metu.
3. Dėl žaibo sukelto ribinio jonosferos jonizavimo.

281. Kas yra radijo dažnių spinduliavimas?

1. Elektromagnetinis spinduliavimas tarp 3 kHz ir 300 GHz.
2. Garsinis spinduliavimas iš radijo imtuvo garsiakalbio ar ausinių.
3. Ultravioletinis spinduliavimas tarp 20 Hz ir 300 GHz.

282. Kokį poveikį žmogaus kūnui gali turėti didelės galios radijo dažnių energija?

1. Didina kraujagyslių užkalkėjimą.
2. Šiluminį poveikį kūno paviršiui.
3. Žymiai padidina vidinę kūno varžą.

283. Kodėl reikia įsitikinti, kad niekas negalės prisiliesti prie atviros signalo perdavimo linijos ir neizoliuotų antenos elementų?

1. Nes prisilietimas gali sukelti nejuostinę spinduliuotę.
2. Kad būtų apsisaugota nuo didelių lygių radijo dažnių energijos.
3. Nes atviros perdavimo linijos spinduliuoja stiprius elektrinius laukus.

284. Kaip turėtų būti sumontuotos radijo mėgėjų radijo stoties antenos, norint apsaugoti žmones nuo radijo dažnių laukų?

1. Ant nemetalinio stiebo.
2. Ekranuojant anteną.
3. Kiek galima toliau nuo žmogui lengvai pasiekiamų vietų.

285. Kodėl nereikėtų stovėti arti antenos, kuri prijungta prie veikiančio 1000 W išėjimo galios siųstuvo?

1. Gali atsipalaiduoti raumenys.
2. Žmogus gali atsitiktinai prisiliesti prie antenos ir būti sužeistas.
3. Radijo dažnių energija gali atsispindėti nuo kūno.

286. Kodėl jūsų portatyvinio UTB imtuvo-siųstuvo „guminė“ antena neturėtų būti per arti galvos siuntimo metu?

1. Kad būtų išvengta elektrostatinių krūvių susikaupimo.
2. Kad antena galėtų spinduliuoti visomis kryptimis vienodai.
3. Kad būtų išvengta apspinduliavimo radijo dažnių energija.

287. Kaip reikėtų laikyti nešiojamo UTB siųstuvo-imtuvo anteną siuntimo metu?

1. 75 laipsnių kampu spinduliavimo kryptimi.
2. Nukreiptą į korespondentą.
3. Toliau nuo jūsų galvos ir nuo aplinkinių žmonių.

288. Kuri elektros srovė pavojingesnė žmogui?

1. Pastovioji.
2. Kintamoji.
3. Abi vienodai pavojingos.

289. Kas yra pavojingiau?

1. Liesti laidininką, kuriuo teka elektros srovė, sausomis rankomis.
2. Liesti laidininką, kuriuo teka elektros srovė, drėgnomis rankomis.
3. Pavojus abiem atvejais vienodas.

290. Kuri įtampa pavojinga žmogui?

1. 12 V.
2. 36 V.
3. Pavojingos įtampos dydis priklauso nuo žmogaus organizmo fizinės būklės ir kontakto su laidininku kokybės.

291. Nuo ko priklauso elektros srovės sukeltas organizmo pažeidimas?

1. Nuo elektros srovės stiprio ir jos veikimo trukmės.
2. Nuo srovės tekėjimo kelio.
3. Nuo visų čia išvardytų faktorių.

292. Kurie elektros srovės tekėjimo žmogaus kūnu atvejai pavojingiausi?

1. Kai elektros srovė teka nuo vienos rankos link kitos rankos.
2. Kai elektros srovė teka nuo rankos link kojos.
3. Abu čia išvardyti atvejai.

293. Ant televizoriaus dangčio yra įspėjimas „Išjungus detales liesti ne anksčiau kaip po 5 sek “. Ką galėtų reikšti šis užrašas?

1. Viduje yra elektros krūvį kaupiančių elementų, kuriuos liesti gali būti pavojinga.
2. Tai standartinis gamintojo užrašas, kuriuo siekiama apriboti detalių lietimo laiką.
3. Būtina laukti, kol išsijungs viduje esantis laikmatis.

294. Kur reikia įjungti įtampos iškroviklį, kad siųstuvas-imtuvas būtų geriausiai apsaugotas nuo antenoje atsirandančių statinių elektros krūvių?

1. Prie siųstuvo-imtuvo antenos lizdo.
2. Prie siųstuvo-imtuvo maitinimo laido.
3. Prie siųstuvo-imtuvo garsiakalbio laido.

295. Kaip geriausia apsaugoti radijo stoties aparatūrą nuo žaibo išlydžio?

1. Izoliuojant maitinimo filtro kondensatorius.
2. Atjungiant visą aparatūrą nuo įžeminimo grandinių.
3. Atjungiant visą aparatūrą nuo maitinimo linijų ir antenų.

A lygio klausimai 1...30