REZOLIUCIJA Nr. 640

Dėl radijo dažnių juostų, skirtų mėgėjų tarnybai tarptautiniam panaudojimui stichinių nelaimių metu

Tarptautinė Radijo ryšių administracijų konferencija, Ženeva, 1979 m

Atsižvelgdama į tai:
 1. kad stichinių nelaimių atveju civilinės ryšių sistemos dažnai būna perkrautos ar sugedusios ;
 2. kad operatyvus ryšys būtinas gelbėjimo operacijų, atliekamų tarptautiniu mastu, metu;
 3. kad mėgėjų dažnių juostos nėra susietos tarptautiniais įsipareigojimais ar dažnių pareiškimo procedūromis, ir todėl geriausiai tinka trumpalaikiam panaudojimui išimtiniais atvejais;
 4. kad tarptautinis ryšys nelaimės atveju pagerėja, laikinai panaudojant kai kurias dažnių juostas, priskirtas mėgėjų tarnybai;
 5. kad nelaimių atvejais mėgėjų radijo stotys gali padėti spręsti ryšių poreikius, nes jos plačiai paplitusios ir gerai pasireiškė panašiose situacijose;
 6. egzistuoja nacionaliniai ir regioniniai avariniai mėgėjų radijo tinklai panaudojant dažnius visose mėgėjų juostose;
 7. kad stichinių nelaimių atveju tiesioginis ryšys tarp mėgėjų stočių ir kitų stočių gali palaikyti gyvybiškai svarbius ryšius tol, kol bus atkurti normalūs ryšiai;
pripažindama,

kad stichinių nelaimių metu ryšių užtikrinimo teises ir pareigas prisiima atitinkamos administracijos;

nutaria:

 1. Skirtas mėgėjų tarnybai dažnių juostas stichinių nelaimių atveju administracijos gali naudoti tarptautinių ryšių poreikiams tenkinti.
 2. Šios dažnių juostos naudotinos ryšiams užtikrinti tik atliekant gelbėjimo operacijas stichinių nelaimių metu.
 3. Tam tikrų dažnių juostų, skirtų mėgėjų tarnybai, panaudojimas kitų tarnybų stotyse ryšiams nelaimės atvejais turi apsiriboti avarinės situacijos trukme ir konkrečiomis geografinėmis zonomis, kurias nustato nelaimės paliestos šalies atitinkamos institucijos.
 4. Avarinis ryšys turi būti nelaimės zonoje ir tarp nelaimės zonos bei gelbėjimo operacijas atliekančios organizacijos nuolatinio štabo.
 5. Avarinis ryšys turi būti užmezgamas tik sutikus tos šalies, kurioje įvyko stichinė nelaimė, administracijai.
 6. Avarinis ryšys, organizuotas ne iš tos šalies, kurioje įvyko stichinė nelaimė, neturi pakeisti egzistuojančių nacionalinių ir tarptautinių mėgėjų avarinių radijo tinklų.
 7. Pageidautinas glaudus bendradarbiavimas tarp mėgėjų stočių ir kitų ryšių tarnybų stočių, kurios mato, jog tikslinga būtų mėgėjų tarnybos dažnių juostas panaudoti ryšiams nelaimės atveju.
 8. Tarptautinis ryšys gelbėjimo operacijose turėtų vengti trukdžių mėgėjų tarnybos tinklams.
Siūlo administracijoms:
 1. Užtikrinti tarptautinių ryšių poreikius nelaimės atveju.
 2. Užtikrinti avarinio ryšio poreikius remiantis nacionaliniais įstatymais.

© ATGAL , 2006.