Radijo stočių naudojimas akivaizdinėse sporto varžybose ir radiju valdomuose modeliuose

 1. Sportinio pelengavimo ("Lapių medžioklės") varžybose leidžiama naudoti šešis siųstuvus, o radijo orientavimo varžybose - vienuolika siųstuvų, kurie dirba kaip telegrafas (CW) arba telefonas (AM) ir kurių kiekvieno galia ne didesnė kaip 5 W. Šiems tikslams skiriamos dažnių juostos: 3500-3800 kHz, 28200-29700 kHz ir 144-146 MHz.
 2. Sportinio radijo pelengavimo siųstuvams skiriami šie šaukiniai:
  PaskirtisŠaukiniai
  Telegrafu (A/A) Telefonu (A3E)
  1. Bazė MO (MOT) "Lapė"
  2. Lapė - 1 MOE "Pirma lapė"
  3. Lapė - 2 MOI "Antra lapė"
  4. Lapė - 3 MOS "Trečia lapė"
  5. Lapė - 4 MOH "Ketvirta lapė"
  6. Lapė - 5 MO5 "Penkta lapė"
 3. Sportinio radijo orientavimo siųstuvams skiriami šie šaukiniai:
  Švyturių šaukiniaiMini švyturių šaukiniai
  1. MO (MOT)7. TE
  2. MOE 8. TI
  3. MOI 9. TS
  4. MOS 10. TH
  5. MOH 11. T5
  6. MO5  
 4. Mėgėjiškos radijo trikovės ir radiodaugiakovės varžybose leidžiama naudoti stotis, kurios gali dirbti telegrafo (CW) arba telefono (AM, SSB) režimu ir kurių galia ne didesnė kaip 5 W. Leidžiamos dažnių juostos: 1830-1930 kHz ir 3500-3800 kHz. Tokių stočių šaukiniai yra keturženkliai: dvi raidės LY, du skaičiai nuo 00 iki 99. Pvz., LY01; LY12; LY95 ir t.t. Naudoti šias stotis ryšiams su varžybose nedalyvaujančiais korespondentais DRAUDŽIAMA.
 5. Leidimus naudoti mėgėjiškas stotis akivaizdinėse radijo varžybose išduoda VRDT varžybų organizatoriaus vardu.
 6. Radiju valdomuose modeliuose leidžiama naudoti siųstuvus, kurie veikia dažnių juostose: Išvardyti radijo siųstuvai turi būti naudojami tik modelio valdymo komandų perdavimui. Tokius siųstuvus naudoti radijo ryšiams KATEGORIŠKAI DRAUDŽIAMA!
 7. Leidimus naudoti siųstuvus modelių valdymui išduoda VRDT, pateikus prašymą, kuriame nurodomi naudotini įrenginiai.

© ATGAL , 2006.